loading

Prace projektowe i rozwojowe dotyczące poprawy jakości życia. Innowacyjności formy i funkcji stolarki drzwiowej o stylistyce skandynawskiej

OPIS

Prace koncepcyjne nad nowymi funkcjonalnościami mającymi wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów. Projekt realizowany w ramach współpracy dydaktyczno-biznesowej. Dzięki realnemu zadaniu studenci mogli się zmierzyć z problemami na które natrafiają projektanci w trakcie pracy. Zadaniem studentów było opracowanie skrzydła drzwiowego dla grupy docelowej, w której mieścili się seniorzy (osoby w wieku 65+). Na realizację projektu składało się zebranie danych wejściowych (takich jak potencjalne ograniczenia, materiały, które mogą być wykorzystane itp.). Kolejnym etapem było zweryfikowanie potrzeb osób starszych. Określenie jak takie osoby poruszają się po przestrzeni mieszkalnej, gdzie pojawiają się bariery, oraz jakie usprawnienia i dodatkowe funkcje można wprowadzić, aby rozwiązać zaobserwowane problemy. Następnie studenci przedyskutowali efekty zrealizowanych wywiadów celem wybrania optymalnej koncepcji. Jako skutek realizacji projektu powstał wstępny projekt skrzydeł drzwiowych, który odpowiada na potrzeby osób starszych.

UZASADNIENIE

Projekt ciekawy w swoich założeniach. Został zrealizowany zgodnie z założeniami Desgin Thinking. Dzięki pełnej ścieżce, jaką studenci przeszli w trakcie procesu projektowania, powstało wiele ciekawych koncepcji. Jednak z powodu zmiany zarządu w firmie, która brała udział w projekcie, projekt został odrzucony przez nowe władze, jako zbędny. Sytuacja ta pokazuje, że nawet dobre projekty mogą zostać niewdrożone, jeśli klient uzna projekt za niepotrzebny.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

http://wzornictwo.net/ 

Typ przykładu

 

Negatywny

Szczegóły

Autorzy

studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Rok

2016

OPRACOWANO DLA

CTP Polska

Kraj

Polska

UDOSTĘPNIJ