loading

Rezultaty projektu

Projekt Stay in Touch przewiduje opracowanie następujących rezultatów:

Rezultat O1 - Program Międzynarodowej Akademii Dydaktyki wraz z materiałami dydaktycznymi
Lider: Universidad de Castilla – La Mancha 

Głównym celem MAD było podniesienie kompetencji wykładowców 4 uczelni partnerskich w zakresie nowoczesnej i efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej ze studentami. Zagadnienia i tematy, jakie podjęte zostały podczas MAD obejmowały m.in.: Design Thinking w dydaktyce, zrównoważony rozwój w pracy projektowej, nowoczesne metody nauczania, w tym z uwzględnieniem nowych metod przekazu skierowanych do pokolenia Y, wykorzystanie nowych technologii, w tym aplikacji wspierających kształcenie, kształcenie z wykorzystaniem blended-learning, studiów przypadku, drama, serious games; wymiana doświadczeń międzynarodowych (jak uczyć w środowisku wielokulturowym). Program Międzynarodowej Akademii Dydaktyki obejmował 5 dni szkoleniowych. Jako dodatek do programu opracowane zostanły również materiały szkoleniowe: prezentacje szkoleniowe, handouty dla uczestników z których uczestnicy MAD będą mogli skorzystać w dalszej pracy dydaktycznej.
Międzynarodowa Akademia Dydaktyki odbyła się w marcu 2017 roku w Hiszpanii w Universidad de Castilla La Mancha.

Sylabus Międzynarodowej Akademii dydaktyki (wersja angielska)

Sylabus Międzynarodowej Akademii dydaktyki (wersja hiszpańska)

Handout for teachers (wersja angielska)


Rezultat O3 - „Projekty odpowiedzialne społecznie” – baza online
Lider: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Przeprowadzono badanie benchmarkingowe, którego głównym przedmiotem były rozwiązania powiązane z tematyką projektowania odpowiedzialnego społecznie: w dziedzinie reklamy, opakowań, edukacji, identyfikacji wizualnej, publikacji, multimediów, etc. zebrano doświadczenia, przykłady dobrych i złych praktyk z całego świata. 
Opis dobry i złych praktyk znajdziecie tutaj 

Rezultat O4 - Podręcznik „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Podręcznik „Projekty społecznie odpowiedzialne” stanowi dla studentów dodatkowy materiał, z którego mogli skorzystać w czasie zajęć oraz już po zakończeniu kursu, w czasie realizowanych przez siebie projektów. Podręcznik jest dostępny jako otwarty zasób edukacyjny dla projektantów, którzy nie uczestniczyli w kursie „Projekty społecznie odpowiedzialne”, a czują potrzebę podniesienia swojej wiedzy w tym zakresie.

Podręcznik dostępny tutaj 

Rezultat O5 - Poradnik materiałowy projektanta społecznie odpowiedzialnego
Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie


Poradnik  gromadzi wiedzę techniczną konieczną do optymalizacji projektów pod kątem odpowiedzialności społecznej. W poradniku zgromadzona została wiedza z zakresu m.in. materiałów, z których można wykonać projektowane produkty (od plakatów, przez książki, a na opakowaniach skończywszy), w tym m.in. papier, farby, czy dodatki (plastik, aluminium, etc.), wymogi techniczne (np. rozmiary palet, wymiary półek magazynowych, warunki magazynowe pod względem temperatury i wilgotności etc.). Poradnik nie tylko wskazuje ich poziom „przyjazności” dla otoczenia, ale także koszty związane z przygotowaniem i eksploatacją, ich wady i zalety oraz potencjalne zagrożenie tzw. greenwashingiem.

Poradnik dostępny tutaj

Rezultat 06 - 2 wykłady multimedialne „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Obydwa wykłady są przede wszystkim wprowadzeniem w projektowanie społecznie odpowiedzialne. Mają też za zadanie zainspirowanie użytkowników do poszukiwania nowych rozwiązań dizajnerskich oraz angażowania się w dalsze zajęcia przewidziane koncepcją kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”. Każdy z wykładów ma formę ok. 30 minutowego filmu z elementami interaktywnymi (przyciski odsyłające do innych treści, quizy sprawdzające koncentrację i wiedzę użytkowników etc.). Filmy są opublikowane na ogólnodostępnej stronie www, na kanale YouTube  oraz na platformach elearningowych partnerów.

Wykład 1 - Projektowanie społecznie odpowiedzialne - wersja polska
Wykład 1 - Projektowanie społecznie odpowiedzialne - wersja angielska
Wykład 2 - Design thinking jako metoda projektowania społecznie odpowiedzialnego - wersja polska
Wykład 2 - Design thinking jako metoda projektowania społecznie odpowiedzialnego - wersja angielska

Rezultat O7 - Cykl 10 kursów e-learningowych „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie


10 kursów elearningowych stanowi wsparcie dla stacjonarnych zajęć prowadzonych w ramach kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”. Kursy sądwojakiego rodzaju: proste (oparte głównie na tekście, obrazach/ilustracjach, ograniczonej liczbie multimediów) i złożone (multimedialne wykorzystujące różne formy prezentacji treści); Kursy elearningowe są uzupełnienieniem do kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”. Zostały tak opracowane aby mogły być wykorzystane jako samodzielny materiał dydaktyczny (wynika to z doświadczeń wyniesionych w niniejszym projekcie).

Kurs elearningowy 1, część I Kultura, Autor dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera wersja polska

Kurs elearningowy 1, part I, Cultur, Author dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, English version

Kurs elearningowy 2, część II Komunikacja międzykuturowa, Autor dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, wersja polska

Kurs elearningowy 2, part II Intercultural comunication, Author dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, English version

Kurs elearningowy 3, część III Komunikacja międzykulturowa w dizajnie, Autor dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, wersja polska

Kurs elearningowy 3, part III Intercultural comunication in design, Author dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, English version

Kurs elearningowy 4, część IV Jak być projektantem wrażliwym na różnice międzykulturowe?, Autor dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, wersja polska

Kurs elearningowy 4, part IV How to be a culture-aware designer, Author dr Kinga Blaschke, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, English version

Kurs elearningowy 5, Design Thinking – narzędzia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wersja polska

Kurs elearningowy 5, Design Thinking – tools, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, English version

Kurs elearningowy 6, Design Thinking – jak to się zaczęło?, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wersja polska

Kurs elearningowy 6, Design Thinking – how it all began?, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, English version

Kurs elearningowy 7, Them civic engagement between socially engaged art and participatory design, Institution Athens School of Fine Arts, English version

Kurs elearningowy 7, Them civic engagement between socially engaged art and participatory design, Institution Athens School of Fine Arts, Greek version

Kurs elearningowy 8, Social Sculpture, Examining the sustainability perspectives of collective and participatory practices, Institution Athens School of Fine Arts, English version

Kurs elearningowy 8, Social Sculpture, Examining the sustainability perspectives of collective and participatory practices, Institution Athens School of Fine Arts, Greek version

Kurs elearningowy 9, Socially Responsible Design Case studies on Achieving social impact, Institution Universidad de Castilla La Mancha, English version

Kurs elearningowy 9, Socially Responsible Design Case studies on Achieving social impact, Institution Universidad de Castilla La Mancha, Spanish version

Kurs elearningowy 10, Socially Responsible Design Ideas on Graphic Cultural Activism, Institution Universidad de Castilla La Mancha, English version

Kurs elearningowy 10, Socially Responsible Design Ideas on Graphic Cultural Activism, Institution Universidad de Castilla La Mancha, Spanish version


Rezultat O8 - Cykl 6 podcastów do kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Athens School of Fine Arts


Podcasty mają formę wywiadów i rozmów-dyskusji, w których rozmówcy dzielą się własnymi doświadczeniami w projektach odpowiedzialnych społecznie; poruszają również kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności projektanta i niejednoznacznie oceniane przez środowisko projektantów i ekspertów (światopoglądowe, etyczne, estetyczne etc.). Podcasty w postaci plików dźwiękowych o długości ok. 15 minut będą dostępne online.

Podcast 1, wywiad z prof. Andrzejem Głowackim, opracowanie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wersja polska i angielska 
Podcast 2, wywiad z dr. Krzysztofem Groniem, opracowanie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wersja polska i angielska 

Podcast 3, Conversation with Dimitris Arvanitis, opracowanie Athens School of Fine Arts wersja angielska i grecka
Podcast 4, Conversation with M&A Katzourakis, opracowanie Athens School of Fine Arts, wersja angielska i grecka
Podcast 5, Design and social change, opracowanie Universidad de Castilla La Mancha,  wersja hiszpanska i angielskaPodcast 5, Design and social change, opracowanie Universidad de Castilla La Mancha,  wersja hiszpanska i angielska
Podcast 6, Definition of specific didactic needs regarding graphic design and its social impact, opracowanie Universidad de Castilla La Mancha,  wersja hiszpanska i angielska


Rezultat O9 - Casebook „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Athens School of Fine Arts


Casebook o roboczym tytule „Projekty społecznie odpowiedzialne” zawiera 12 studiów przypadków wyselekcjonowanych m.in. w ramach bazy projektów społecznie odpowiedzialnych (vide opis tego rezultatu). Są to zarówno dobre jak i złe praktyki, z obszernym opisem oraz komentarzem dydaktycznym oraz ilustracjami/zdjęciami/szkicami. 


Rezultat O11 - Aplikacja „Stay in touch” wraz z dodatkowymi materiałami
Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie


Aplikacja online, dostępna na PC oraz urządzenia mobilne.

Jest ona oparta w głównej mierze na systemie autodiagnozy (checklist – pytania i odpowiedzi), dzięki której designer może ocenić, w jakim stopniu opracowany przezeń projekt jest społecznie odpowiedzialny. Aplikacja udzieli użytkownikowi informacji zwrotnej za pomocą wyniku wyświetlanego w postaci procentów, ikony oraz podpowiedzi jak użytkownik może podnieść stopień społecznej odpowiedzialności swojego projektu. Ponadto w ramach aplikacji można pobrać materiały dodatkowe m.in. uproszczoną listę kontrolną w postaci infografiki (do wydrukowania i powieszenia przy stanowisku pracy) oraz podpowiedzi dla (szczególnie początkujących) projektantów, na co warto zwracać uwagę przy tworzeniu projektów społecznie odpowiedzialnych.

Rezultat O12 - Podręcznik dydaktyka „Projekty społecznie odpowiedzialne”
Lider: Universidad de Castilla – La Mancha


Efektem dwóch pierwszych edycji kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne” oraz Międzynarodowej Akademii Dydaktyki jest podręcznik dla dydaktyków, którzy prowadzili lub będą prowadzić zajęcia w ramach kursu „Projekty społecznie odpowiedzialne” lub inne, pokrewne zajęcia, bazujące na rezultatach wypracowanych w projekcie. Podręcznik zawiera treści dotyczące celów i metod kształcenia w ramach kursu i pojedynczych zajęć, komentarze do poszczególnych materiałów stanowiących obudowę dydaktyczną kursu (charakterystyka materiału, wymagania techniczno-organizacyjne, potencjał dydaktyczny, możliwości zastosowania, pytania problemowe dla studentów, inspiracje do pracy z uczestnikami kursu etc.), a także instrukcję w zakresie stosowania metody Design Thinking w ramach zajęć.

Podręcznik dydaktyka (wersja hiszpańska)

Podręcznik dydaktyka (wersja angielska)

Rezultat O13 - Program kursu „Projekty odpowiedzialne społecznie” 
Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

W oparciu o analizę programów kształcenia uczelni partnerskich oraz w odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy, zdefiniowano ramy programowe dla nowego kursu „Projekty odpowiedzialne społecznie”. Przygotowana została wstępna wersja programu kształcenia na bazie której, w ramach projektu, odbyły się dwie edycje pilotażowe. Zarys programu (jego wersja wstępna) oraz doświadczenia z realizacji pierwszej edycji pilotażowej będą podstawą do sformułowania ostatecznej wersji programu. Program zawiera nie tylko wykaz kolejnych modułów i poszczególnych zajęć, ale także pełną dokumentację.

Program wraz z poradnikiem uczestnika kursu:

Program Międzynarodowej Szkoły Letniej (wersja polska) 

Program Międzynarodowej Szkoły Letniej (wersja angielska) 

Course guide - poradnik uczestnika kursu (wersja angielska) - poradnik uczestnika kursu (wersja angielska)

UDOSTĘPNIJ