loading

Zestaw opracowań i materiałów warsztatowych dla bibliotek

OPIS

Projekt miał na celu pomóc bibliotekarzom w dostosowaniu się do cały czas zmieniającej się w społeczeństwie roli biblioteki. IDEO we współpracy z biblioteką publiczną w Chicago i bibliotekami publicznymi z Aarhus w Danii zajęło się tematem miejsca i formy biblioteki w przyszłości. Efektem ich badań jest Design Thinking Toolkit for Libraries, czyli zestaw opracowań i materiałów warsztatowych, których wykorzystanie ma umożliwić pracownikom bibliotek dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości i zmianę postrzegania typowej biblioteki w społeczeństwie. Dzięki zestawowi DTTFL pracownicy biblioteki, razem z odwiedzającymi, testowali nowe pomysły i koncepcje, odstające od obrazu typowej, cichej biblioteki: powstawały prace artystyczne, muzyka, warsztaty techniczne, warsztaty narracyjne pomagające dzieciom uczyć się przez zabawę. W wyniku tych eksperymentów w Chicago powstały nowe sekcje bibliotek, przeznaczone tylko dla dzieci, zatrudniono też nowych pracowników, nakierunkowanych stricte na pracę z nastolatkami. Materiały DTTFL są powszechnie dostępne na stronie internetowej projektu.

UZASADNIENIE

Projekt dotyka istotnej kwestii - jak, w dobie powszechnego dostępu do kultury i informacji, uczynić z biblioteki miejsce nowoczesne, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą znaleźć miejsce dla siebie? Typowy przykład Socially Responsible Design, dotykający ważnych kwestii, stawiający w centrum człowieka i jego potrzeby, korzystający z design thinkingu w celu zaproponowania rozwiązań poruszanego problemu.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

https://www.ideo.com/case-study/from-libraries-to-learning-labs

MULTIMEDIA

http://designthinkingforlibraries.com/

Typ przykładu

 

Pozytywny

Szczegóły

Autorzy

IDEO

Rok

2014

OPRACOWANO DLA

Chicago Public Library, Aarhus Public Libraries

Kraj

USA, Denmark

UDOSTĘPNIJ