loading

Better Service, Faster - lepsza i szybsza obsługa

OPIS

Projekt zakładał usprawnienie systemu przyznawania świadczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. W tym celu studenci Stanford, Elizabeth Woodson i Saul Gurdus, spotkali się z pracownikami Centrum Regionalnego Golden Gate (GGRC). GGRC świadczy usługi i wsparcie finansowe osobom z zaburzeniami rozwoju, jednak długi i skomplikowany proces uzyskania pomocy, często przerasta rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zanim GGRC zdecyduje, które usługi są najlepsze dla dziecka, pracownicy przeprowadzają gruntowną ocenę, która pociąga za sobą spotkania z rodzicami, wizyty domowe pracowników socjalnych oraz oceny przeprowadzone przez pracowników medycznych, w tym patologów mowy, psychologów i pielęgniarek. Oceny trwają zazwyczaj trzy miesiące lub dłużej, a rodzice muszą zabierać swoje dzieci na serie spotkań, które niepokoją dzieci, co prowadzi wielu rodziców do porzucenia tego procesu. Elizabeth Woodson i Saul Gurdus przeprowadzili z pracownikami GGRC serię burzy mózgów, w celu znalezienia rozwiązania tego problemu. Po spotkaniu powstał specjalny zespół oceniający, który skupia się na przebudowie licznych etapów procesu oceny. Celem zespołu jest przetworzenie każdej aplikacji w czasie nie dłuższym niż 45 dni - 50% redukcja. Drugim rozwiązaniem jest "hybrydowy pracownik socjalny 2.0". Rozwiązanie to pozwala pozbyć się pracowników socjalnych z biur, dzięki czemu mogą spędzać więcej czasu z rodzinami, którymi się opiekują. GGRC eksperymentuje z tabletami, nowym oprogramowaniem i procedurami, które umożliwią pracownikom socjalnym przeprowadzenie oceny w terenie, co przekłada się na mniejszy stres dla rodzin i przyspiesza procedurę. Trzecie rozwiązanie koncentruje się na rodzinach, które potrzebują usług GGRC, ale nie złożyły wniosków.

UZASADNIENIE

Rezultatem projektu było opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań ułatwiających pracę urzędnikom GGRC. Skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

https://hbr.org/2016/01/better-service-faster-a-design-thinking-case-study

Typ przykładu

 

Pozytywny

Szczegóły

Autorzy

Studenci Stanford University

Rok

2014

OPRACOWANO DLA

Golden Gate Regional Center

Kraj

USA

UDOSTĘPNIJ