loading

Innowacje w Kulturze

OPIS

Innowacje w Kulturze to przede wszystkim platforma internetowa, która łączy świat technologii z przestrzenią kultury. Zadaniem firmy PLEO design było zaprojektowanie kompleksowej usługi z uwzględnieniem wszystkich aspektów marki Innowacje w Kulturze. Wzmacnianie sygnału kultury to obietnica, która stała się swoistym kompasem dla całego projektu. Celem projektu Innowacje w Kulturze jest transformacja sektora kultury wykorzystując przy tym nowoczesną technologię. Marka Innowacje w Kulturze jest swoistym wzmacniaczem, za pomocą którego podkręcany jest sygnał kultury. Opracowany w strategii motyw wzmacniania i muzyki stanowił podstawę do wybrania wzmacniacza audio jako głównej inspiracji do rozwiązań wizualnych. Kolejnym etapem projektu było skorzystanie z wybranych narzędzi Service Design w celu poprawy doświadczenia korzystających z usługi osób. Dobranie odpowiedniej metodyki umożliwiło skuteczne zarządzanie rozwojem projektu we wszystkich jego wymiarach, zarówno od strony użytkowników, jak również od strony procesów, które umożliwiają im interakcję z usługą. Całościowe spojrzenie na projektowaną e-usługę oraz perspektywa z jakiej widzi ją jej odbiorca, pozwoliły opracować różne scenariusze użytkowe i szereg potencjalnych rozwiązań, które następnie stałyby się podstawą do rozpoczęcia prac nad architekturą informacji strony e-usługi oraz całego otoczenia marki. Realizacja projektu wpłynęła na ułatwiony dostęp dla Instytucji Kultury do większej liczby odbiorców, oraz nowe możliwości dostępu do dóbr kultury.

UZASADNIENIE

Celem projektu Innowacje w Kulturze jest transformacja sektora kultury wykorzystując przy tym nowoczesną technologię. Realizacja projektu wpłynęła na ułatwiony dostęp dla Instytucji Kultury do większej liczby odbiorców, oraz stworzyła nowe możliwości dostępu do dóbr kultury.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

http://pleodesign.com/portfolio/innowacje-w-kulturze/

 

 

Typ przykładu

 

Pozytywny

Szczegóły

Autorzy

PLEO design

Rok

2007-2013

OPRACOWANO DLA

UpDate Plus Sp. z o.o.

Kraj

Polska

UDOSTĘPNIJ